PROČ FYZIOTERAPIE


Fyzioterapie je rozmanitý obor, kde máme velmi široké spektrum klientely i možností léčby. Dalo byse říct, že Vám pomůže v zásadních obdobích života - v raném dětství, když Vás bude něco bolet, budete po úrazu či operaci, budete se snažit počít miminko...Mgr.

VERONIKA HLAVÁČOVÁ

Ráda pomáhám lidem a taky ráda přicházím věcem na kloub, fyzioterapie je detektivní práce, kde se musí zapojit hlava i ruce.

STUDIUM

Magisterské studium fyzioterapie - 2. lékařská fakulta UK

(Diplomová práce - Vývojová dyspraxie u dětí s velmi nízkou porodní hmotností)

Bakalářské studium fyzioterapie - 2. lékařská fakulta UK

(Bakalářská práce - Rehabilitace po reverzní náhradě ramenního kloubu)

Praxe

2011 - 2012  VŠTJ Medicina Praha (instruktor)  

2011 - 2014   Klinika Dr. Pírka - Mladá Boleslav (ambulantní i                                                         lůžková fyzioterapie)

2013 - 2014   Caballinus - Praha (fyzioterapeut pro hipoterapii)

2014 - 2016    Rehabe, s.r.o. - Benátky nad Jizerou (ambulantní                                                 fyzioterapie)

2014 - nyní     Rehamil, s.r.o. - Milovice (ambulantní                                                                      fyzioterapie)

2015 - nyní    Equilibro, z.s. - Zakladatelka a předsedkyně                                                        neziskové organizace zabývající se hipoterapií

KURZY

2013 - Kurz SM systém A

2013 - Kurz SM systém B

2015 - Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové 

2015 - Manuální lymfodrenáž

2015 - Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice - Mgr. Bitnar 

2016 - Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi - Mgr. Bitnar

2016 - Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a další funkčních poruch jícnu - Mgr. Bitnar

2016 - Kurz Hipoterapie - ČHS 

2017- Mobilizační techniky v pojetí Mgr. Bitnara